NIEUWE DIENSTVERLENING


Sneller en tegen minder hoge kosten

Expertise Centrum Licht Letsel breekt letselschademarkt open

‘Met een dedicated focus op licht letsel en een inventieve workflow gaat het Expertise Centrum Licht Letsel van CED de letselschademarkt openbreken en enkele slepende issues oplossen. Dat voorspelt Rob Pamboer, Operationeel Directeur Vitality bij CED. ‘Laat de dossiers maar komen,’ onderstrepen Sander Harders en Ronald van Sechel, die zijn aangetrokken om deze plannen te realiseren.

Rob Pamboer: ‘Slepende issues’

‘Naast positieve ontwikkelingen worstelt de letselschademarkt al jaren met enkele slepende issues, die elkaar versterken. Centraal daarin staan de licht letsel-dossiers met een schadelast tot 5.000 euro en een beperkte arbeidsongeschiktheid. De doorlooptijd van deze eenvoudige dossiers ligt op gemiddeld 237 dagen. Dat is erg lang voor de gedupeerde, en dit doet het imago van verzekeraars geen goed. In een sommige gevallen leidt dit bovendien tot hoge (buitengerechtelijke) kosten en een toenemende schadelast. Een snellere oplossing lijkt niet eenvoudig vanwege een structureel tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Hierdoor moeten verzekeraars voor deze licht letsel-dossiers dure externen inhuren. Deze vicieuze cirkel werkt verlammend. Als marktpartij met de meeste letselschade-opdrachtgevers is CED het aan haar stand verplicht een oplossing te vinden. Aanvullend op onze Vitality-diensten bundelen we al onze letselschadekennis en -ervaring in het Expertise Centrum Licht Letsel. Hiermee geven we onze visie op licht letsel-dossiers praktisch vorm.’

Expertise Centrum Licht Letsel in het kort

 • Het Expertise Centrum richt zich op letselschadezaken tot maximaal 5.000 euro, met een beperkte arbeidsongeschiktheid;
 • Het Expertise Centrum biedt een nieuwe, snelle, transparante workflow voor licht letsel-dossiers;
 • Het Expertise Centrum gaat de gemiddelde doorlooptijd van 237 dagen drastisch verlagen;
 • Het Expertise Centrum biedt opdrachtgevers de ruimte hun gekwalificeerde personeel in te zetten voor zwaardere letsel-categorieën;
 • Het Expertise Centrum gaat voor de branche nieuwe letselschadebehandelaren opleiden.

Sander Harders: ‘Driedubbele ‘win’’

‘De lange doorlooptijden van licht letsel-dossiers zijn een doorn in het oog van alle marktpartijen, maar de ontwikkelingen liggen al zo’n 15 jaar stil. Van de 55.000 letselschades per jaar kun je er 35.000 kwalificeren als licht letsel-dossiers. Die worden vaak op dezelfde manier afgehandeld als complexe dossiers. Dat is zonde van de dure, ervaren experts, die voor dit soort dossiers niet nodig zijn. In Expertise Centrum Licht Letsel doen we dit anders! Samen met belangenbehartigers en rechtsbijstandsverzekeraars werken wij de dossiers snel, eenvoudig en volledig transparant af. Wij houden bijvoorbeeld de nacontrole (op kwaliteit en schadelastuitkering) buiten de dossierafhandeling en richten hiervoor een administratieve laag in. Dat is een driedubbele ‘win’: hierdoor kan de expert zich beperken tot de kern, wordt de doorlooptijd teruggedrongen en de gestructureerde controle op de schade-afhandeling verscherpt. Verzekeraars besteden nu vooral complexe dossiers met een hoog financieel risico uit. Door juist de licht letsel-dossiers uit te besteden, kunnen ze veel geld besparen op de inhuur van externen en kunnen ze hun eigen experts inzetten op dossiers waar ze waarde kunnen toevoegen.’

Welke voordelen heeft het Expertise Centrum Licht Letsel voor u?

 • Oplossing voor het personeelstekort door capaciteit vrij te spelen in de eigen organisatie;
 • Kortere doorlooptijden voor licht letsel-dossiers;
 • Verlaging van operationele kosten door verminderde externe inhuur;
 • Verlaging BGK;
 • Betere dienstverlening aan gedupeerden;
 • Helder inzicht in kwaliteit en schadelastuitkering door periodieke auditrapportages;
 • Imagoverbetering.

Ronald van Sechel: ‘Oplossen van workload en personeelstekort’

‘Meestal wordt ‘licht letsel’ pas uitbesteed als er veel is gepasseerd in een dossier. Dat willen wij dus juist niet. Bottom line van het Expertise Centrum is dat de dossiers direct onze kant op komen, zodat we niet eerst problemen hoeven op te lossen, maar ons gelijk kunnen richten op de gedupeerde. Zo vermindert het Expertise Centrum Licht Letsel de ‘workload’ bij verzekeraars. Het draagt bovendien bij aan een structurele oplossing voor het personeelstekort. Het Centrum biedt namelijk ook een trainingsmodule. Licht letsel-dossiers zijn een prima ‘oefenvijver’ voor junior letselschade-experts, die daarna kunnen doorgroeien naar complexere dossiers. Wij bieden talenten een ervaringstraject, waarna ze bij een verzekeraar aan de slag kunnen. Of andersom: medewerkers die meekomen als een verzekeraar zijn licht letsel-dossiers uitbesteedt, kunnen bij ons in twee jaar tijd ervaring opdoen. Het is in de branche misschien even wennen aan deze nieuwe manier van werken. Maar er zijn veel problemen in de licht letsel-markt en er is veel achterstand. De nood is hoog en de hulpvraag ligt er. De eerste reacties zijn dan ook positief; ook het Verbond van Verzekeraars is enthousiast. Het Expertise Centrum Licht Letsel kan een doorslaggevende stap zijn in het oplossen van nijpende problemen!’

Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!