EDITORIAL

‘Onze kracht voor uw toekomst’

Geachte relatie, We zeggen natuurlijk niets nieuws met de constatering dat onze omgeving voortdurend verandert en dat de veranderingen elkaar bovendien steeds sneller opvolgen. CED heeft een succesvol verleden achter de rug van bijna 50 jaar. ‘Key’ in dat succes is dat we steeds opnieuw onze dienstverlening weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Ook in deze corona-periode hebben we onze organisatie en diensten snel en goed in lijn gebracht met de nieuwe realiteit, en actuele oplossingen zoals onze remote diensten toepasbaar gemaakt. Dit wordt ook onze kracht voor de toekomst.

‘Een eerste uitdaging op weg naar die toekomst is het herkenbare beeld van een vergrijzend experts-corps. Deze ‘zilveren golf’ is er op alle expert-gebieden en binnen elke organisatie. Om het werkaanbod met dezelfde snelheid en dezelfde kwaliteit te kunnen blijven doen leidt CED in verschillende traineeships haar eigen experts op.’

‘Dit ondanks het feit dat met name in het volumedeel van de schades de digitalisering hand over hand toeneemt. Met data-gedreven algoritmes en de toepassing van ‘machine learning’ zullen we de komende 5 jaar zeker 70% van de volumemarkt geautomatiseerd kunnen afhandelen – is mijn inschatting. CED ziet dit als een kansrijke toekomst. Door de grote hoeveelheid ‘big data’ waarover wij beschikken en onze BI-capaciteit zullen onze voorspellende modellen van grote toegevoegde waarde worden voor onze klanten.’

‘Daarmee is de ‘menselijke expertise’ niet ten dode opgeschreven. Integendeel. Naast het volumedeel zien we immers ook de complexiteit van schades toenemen. Kijk bijvoorbeeld naar brandschade bij zonnepanelen – door het weer of door een fabricagefout? Of naar schades in de agrarische sector. Of naar de schades door klimaatverandering: hagelschades, bodembewegingen door droogte of wateroverlast die gebouwen ontwrichten. Of naar de asbest- en stikstofproblematiek… In zulke complexe situaties de schadelast en aansprakelijkheid bepalen, vraagt een ander soort expert met zeer specialistische kennis. Voor een deel heeft CED deze al in huis en voor een deel zullen we deze nieuw aantrekken, wellicht vanuit andere vakgebieden. Daarnaast kan de mondige gedupeerde tegenwoordig via internet alles opzoeken en daarmee het oordeel van de expert in twijfel trekken. Ook dat vraagt om menselijke experts die hiermee empathisch en respectvol kunnen omgaan.’

‘Kortom de basis van ons is werk is ook in de toekomst: digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. De huidige corona-periode heeft bewezen dat er veel meer digitaal kan. We hebben onze remote-expertise en -inspectie kunnen inzetten voor zowel Property, Mobility als Vitality. Dat is ook na deze tijd niet meer weg te denken. Daarnaast zullen we met onze data-gedreven digitale modellen altijd kennis blijven toevoegen. Niet alleen aan het volumedeel van de schades, maar júist ook aan de complexe schadegevallen. Met kennis, kwaliteit en snelheid van onze mensen, systemen en processen blijven wij waarde toevoegen voor onze klanten. Dat is en wordt onze kracht voor uw toekomst …’ ‘In dit digitale magazine geven we daar weer een aantal aansprekende voorbeelden van. U kunt lezen over de actuele oplossingen die we voor de GGD-en hebben opgetuigd; over het innovatieve platform waarmee woningcoporaties hun onderhoudskosten kunnen beheersen en over de CED Fraudedesk waarmee we inspelen op deze fraudegevoelige tijd … en nog veel meer. Ik wens u veel lees- en kijkplezier!’ Ruud Kooijman, Directeur Advice, CED Group

Wilt u over deze ontwikkelingen een keer met mij van gedachten wisselen?

Of heeft u vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!