FRAUDE


‘Moeilijke tijden maken de verleiding groter’

Verzekeringsfraude is van alle tijden en plaatsen. Daarom heeft CED een afdeling Forensic waar experts en onderzoekers vermoedens van fraude kunnen bewijzen of ontkrachten. Soms, als mensen het persoonlijk of zakelijk moeilijk hebben, is de verleiding om te frauderen misschien nét iets groter. ‘Uiterst zorgvuldig en terughoudend met wat we zeggen, maken we onze klanten wel attent op wat we signaleren,’ zegt Rob Pamboer, Operationeel Directeur CED Forensic. ‘Zodat ze tijdig actie kunnen ondernemen.’

Verzekeraars kunnen CED Forensic inschakelen als ze bedenkingen hebben bij een claim. Ook schade-experts van CED zelf kunnen vermoedens rond een schade melden bij het interne Meldpunt Bijzondere Zaken van CED Forensic. Daar worden de vermoedens gecheckt en kan er in overleg met de verzekeraar overgegaan worden tot nader onderzoek. ‘Bij CED Forensic werken zowel technisch en tactisch onderzoekers,’ schetst Teammanager Marlou Schellekens. ‘De technisch onderzoeker probeert de oorzaak vast te stellen en zorgt dat sporen veiliggesteld en onderzocht worden. De tactisch onderzoeker verzamelt, bijvoorbeeld via buurtonderzoek, informatie over personen, motieven en eventuele opvallende zaken rond het incident. CED Forensic is bovendien het enige bureau in Nederland dat beschikt over medische experts, gespecialiseerd in het onderzoek naar verdachte gezondheidsclaims.’

Misleidende medische gronden

Mensen in het nauw maken soms rare sprongen. Dat signaleert ook CED Forensic in deze corona-tijden. ‘Opvallend is een stijging van het aantal branden, met name horecabranden,’ zegt Pamboer. ‘Er hóeft geen link te zijn met deze specifieke tijd, maar je kunt het ook niet uitsluiten. Dus informeren we onze opdrachtgevers over wat we constateren. Zodat ze bij een volgende brand een beroep kunnen doen op CED Forensic.’ Ook voor de nabije toekomst voorziet Pamboer een stijgend aantal claims dat nader onderzocht zou kunnen worden. ‘Veel zzp’ers zitten nu zonder inkomsten. Dan is het verleidelijk om op misleidende medische gronden een beroep te doen op je arbeidsongeschiktheids- of annuleringsverzekering. Inzet van CED Forensic kan dan helpen de schadelast te beperken.’

CED Forensic biedt oplossing bij vermoedens of twijfel

CED Forensic bestaat uit experts die gespecialiseerd zijn in het snel detecteren en onderzoeken van verdachte claims. Het team kan antwoord geven op verschillende vragen:

  • Quick scan: met een quick scan worden dossiers gedetecteerd die concrete aanknopingspunten bieden voor nader onderzoek.
  • Medische beoordeling individuele claim: medische medewerkers beoordelen individuele claims door de medische gegevens te controleren (dit kan alleen met toestemming van de verzekerde).
  • Technisch onderzoek: gediplomeerde brandtechnisch experts onderzoeken de oorzaak van de brand.
  • Tactisch onderzoek: onderzoekers voeren gesprekken met de betrokkene om de toedracht te achterhalen, regresmogelijkheden of de echtheid van een claim te bepalen.
  • Persoonlijk onderzoek: dit gebeurt in de vorm van observaties. Dit onderzoek zetten we alleen in na juridische toetsing en als dit onderzoek in verhouding staat tot de claim.

Frauduleus ziekteverzuim bewezen na observatie

Een werkgever begint te twijfelen bij het trage herstel van zijn installatiemonteur. Hij kijkt het nog een poosje aan, maar besluit dan toch om zijn verzuimverzekeraar in te lichten. Die deelt de twijfel en schakelt CED Forensic in voor onderzoek.

Een installatiemonteur in loondienst meldt zich ziek met verschillende psychische en lichamelijke klachten. Zijn werkgever houdt goed contact met hem, maar de monteur herstelt moeizaam en er lijkt weinig schot in de zaak te zitten. Naarmate de tijd verstrijkt, krijgt zijn manager de indruk dat de installatiemonteur zich niet erg lijkt in te spannen voor zijn herstel. De situatie voelt niet goed. Uiteindelijk besluit hij zijn twijfel te melden bij zijn verzuimverzekeraar. Die deelt de twijfel en schakelt CED Forensic in om onderzoek te doen. Daar maken (medisch) experts eerst het dossier kloppend, met bijvoorbeeld een laatste medische update. Vervolgens kijken ze of er aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek. Dat was er. Tijdens het verzuim bleek op het adres van de arbeidsongeschikte werknemer een eenmanszaak te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een rondje langs verschillende openbare bronnen liet vervolgens zien dat deze monteur zijn installatie- en loodgieterswerkzaamheden actief aanbood. Na juridische toetsing en de afweging of het middel in verhouding staat tot de claim wordt – in nauw overleg met en op verzoek van de opdrachtgever – besloten over te gaan tot observatie door forensische experts. Zij stelden vast dat de monteur voor zijn eigen bedrijf installatiewerkzaamheden uitvoert zonder lichamelijke beperkingen. Hiermee heeft CED Forensic sluitend bewijs verzameld voor werkgever en verzekeraar om tot vervolgstappen over te kunnen gaan.

Gelijk krijgen bij rechter dankzij onderzoek

De schade-expert van CED heeft het gevoel heeft dat er bij een brand in een bedrijfspand iets niet klopt. Hij meldt dit bij zijn collega’s van het Meldpunt Bijzondere Zaken van CED Forensic. In overleg met de verzekeraar gaan deze op onderzoek uit.

Het is zaterdagochtend als er brand uitbreekt in een bedrijfspand in een Limburgs dorp. Omdat het gebouw in een woonwijk staat, rukt de brandweer met zwaar materieel uit. De verzekeraar van het bedrijfspand vraagt CED om poolshoogte te gaan. De betrokken schade-expert heeft echter het gevoel dat er iets niet klopt bij deze brand en hij laat dit weten aan het Meldpunt Bijzondere Zaken van CED Forensic. Daar wordt direct gestart met een zogeheten ‘deskresearch’: welke informatie is er, wat moeten we nog uitzoeken? Uit het technisch onderzoek door CED Forensic blijkt dat er sprake is van brandstichting; er worden geen sporen van braak aangetroffen. De verzekeraar besluit om de tactisch onderzoekers van CED Forensic in te schakelen voor nader onderzoek. In de woonwijk is het niet moeilijk om getuigen te vinden. De onderzoekers van CED spreken meerdere buurtbewoners, die verklaren dat ze vlak voor de brand iemand hebben zien wegrijden in de bedrijfsbus van de eigenaar. Als de directeur (en verzekerde) daags na de brand vertrekt, laadt hij voldoende verdenking op zich… De verzekeraar wijst de claim van enkele tienduizenden euro’s af en de rechtbank geeft de verzekeraar daarin gelijk, mede op basis van het door CED Forensic uitgevoerde onderzoek.

Van vermoeden naar onomstotelijk bewijs

Iedere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar heeft er wel eens mee te maken: vermoedens van fraude. Of verdenkingen gegrond zijn, is niet altijd even makkelijk aan te tonen. Dat is precies de specialisatie van CED Forensic: het snel detecteren en onderzoeken van verdachte claims.

Een rijschoolhouder wordt buiten werktijd slachtoffer van een verkeersongeval. De klachten aan zijn linkerschouder en -arm zijn zo ernstig dat hij geen rijles meer kan geven. Tot overmaat van ramp lopen bestaande klanten bij hem weg en willen zij hun geld voor de al betaalde lespakketten terug. De rijschoolhouder doet een claim op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. De schadebehandelaar van de verzekeraar heeft daar zo haar bedenkingen bij. Zij heeft de indruk dat genoemde letsel-klachten wel erg fors zijn in verhouding tot het betrekkelijk lichte ongeval. De rijschoolhouder lijkt ook niet bij de huisarts of eerstehulppost geweest te zijn met zijn klachten. Het vermoeden rijst dat de rijschoolhouder meer kan dan hij doet voorkomen en de verzekeraar besluit (na de juiste juridische stappen) tot een persoonlijk onderzoek in de vorm van observaties door CED Forensic. Drie dagen lang observeren de onderzoekers van CED Forensic de rijschoolhouder – uiteraard conform gedragscodes, wet- en regelgeving en jurisprudentie. De observaties wijzen klip en klaar uit: de rijschoolhouder geeft rijles en is bij minimaal één rijexamen aanwezig. Terwijl de onderzoekers de verplaatsingen, activiteiten en bewegingen van de rijschoolhouder volgen, hebben zij geen zichtbare lichamelijke beperkingen bij hem waargenomen. Deze constateringen bevestigen het vermoeden van de verzekeraar, die de claim afwijst.

Geïnteresseerd in onze Forensic-dienstverlening?

Neem dan gerust contact met ons op!