EDITORIAL

'Never waste a good crisis!'

Geachte relatie, ‘De coronacrisis treft ons allemaal. Als ‘fixer van schades’ werden ook CED en SOS International dit voorjaar fors geraakt. Ineens werden we geconfronteerd met lege snelwegen, een mobiliteit van bijna 0 en een afname van bijna alle overige schades. Intussen zijn we weer ‘back on track’. Dankzij enkele inventieve acties. Graag neem ik u mee in onze ‘lessons learned’.’

‘Nadat we ons dit voorjaar als CED even achter de oren hadden gekrabd, zijn we direct gaan kijken hoe we wél van waarde konden zijn. Als eerste hebben we doorgepakt op een al eerder ingezette ontwikkeling: de remote expertise, een innovatieve videotool voor expertise en inspectie op afstand. Het bleek een schot in de roos. Waar mogelijk behandelden we schades remote en in andere gevallen gingen onze experts beschermd en onder de strikte voorwaarden alsnog op pad. Zo hebben we voor u en voor onze medewerkers de winkel gewoon open kunnen houden.’ ‘Ook twee andere diensten brachten we aangescherpt of aangepast op de markt, omdat ze in de nieuwe werkelijkheid van extra waarde bleken te zijn. Zoals onze Fraudedesk. Want waar economische druk is, is ook de kans op fraude groter. Daarnaast openden onze EMN-experts een Evenementendesk. Toen alle grote evenementen en festivals moesten worden afgelast, bleken de schades voor artiesten en organisatoren enorm. Maar waar lag de aansprakelijkheid en hoe die te claimen? In dit web van juridische, artistieke en emotionele aspecten konden de ervaren specialisten van de Evenementendesk snel en oplossingsgericht helpen.’

‘Dit alles was nog gedacht vanuit onze eigen ‘box’: hoe kunnen we onze bestaande dienstverlening blijven inzetten? De grootste stap maakten we echter, toen we echt even afstand namen. We inventariseerden welke skills en vaardigheden CED en SOS International in huis hebben en hoe we díe konden inzetten. En zo kwam het inzicht, dat we van grote waarde konden zijn in de strijd tegen het coronavirus. Bij de alarmcentrale van SOS International werken immers medisch georiënteerde, empathische, doortastende medewerkers, met voldoende senioriteit om mensen voor te lichten en te adviseren. Daarnaast is een alarmcentrale gewend aan calamiteiten en snel op- en afschalen. De perfecte mix om een oplossing te kunnen bieden in deze pandemie. Inmiddels zijn we ‘hofleverancier’ voor de GGD-en en coördineren we de inzet van duizenden mensen voor het bron- en contactonderzoek.’

‘De coronacrisis leert ons dus dat we inventiever zijn dan we denken. De weg naar zinvolle dienstverlening begint met de open vraag: ‘Hoe kunnen we relevant zijn voor onze opdrachtgevers en omgeving? Waar kunnen we van waarde zijn?’ Als je echte waarde levert is de businesscase altijd te maken. We hebben gezien dat er nog veel mogelijk is en de markt voor onze dienstverlening groter is dan we dachten. Daarom investeren we nu als CED in onze ‘salesforce’ en zijn we een new business-team gestart. Daarnaast leert deze crisis ons dat het vermogen om flexibel in capaciteit te kunnen op- en afschalen een vereiste is. Wetend dat calamiteiten uit onbekende hoeken kunnen komen en zich mogelijk steeds sneller en heftiger zullen voordoen, zoeken we naar de organisatievorm die daarbij het beste aansluit, waardoor we nog flexibeler en kostenefficiënter kunnen reageren op de wereld om ons heen.’ ‘Het mag dan een wat ongezellige periode zijn, met weinig mogelijkheden voor persoonlijk contact of evenementen. Via dit digitale magazine probeert CED toch dicht bij u te staan en geven we u graag weer enkele concrete voorbeelden van hoe we samen de juiste dienstverlening kunnen vormgeven en uw klanten kunnen blijven verrassen.’ Goede zaken toegewenst in deze bijzondere omstandigheden! Nico Dekker Commercieel directeur CED Group

Wilt u over deze ontwikkelingen een keer met mij van gedachten wisselen?

Of heeft u vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!