Risico’s beheersen

‘Goede taxatie biedt alle partijen zekerheid’

Een slimme ondernemer is op schade voorbereid. Hij laat zijn bedrijfsgebouw en inventaris taxeren, en dit volledige taxatierapport aantekenen op de verzekeringspolis. Zo weet hij zeker, op grond van artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek, dat hij bij schade het juiste bedrag krijgt uitgekeerd. ‘Toch zal je ze de kost moeten geven, waarbij dit niet het geval is’, zegt senior taxateur Marcel Leermakers van CED. ‘In de praktijk komen wij vaak tegen dat men onderverzekerd is. Bijvoorbeeld omdat er nooit is getaxeerd, óf er in het verleden verkeerde aannames zijn gedaan, óf er wijzigingen hebben plaatsgevonden zonder de herbouwwaarde opnieuw te waarderen.’

Tot het brede palet oplossingen dat CED biedt, behoren ook Taxaties & Inspecties. Bouwkundigen, werktuigbouwkundigen en andere technici voeren waardebepalingen en taxaties uit van opstal en inventaris, en technische inspecties om risico’s in te schatten. De ervaren en gecertificeerde taxateurs van CED staan ingeschreven in het Verenigd Register van Taxateurs (VRT). Dit betekent dat zij voldoen aan de gestelde criteria op het gebied van vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit.

Zekerheid bij taxatie

‘Een heikel punt is de waarde van een bedrijfsgebouw’, signaleert Marcel Leermakers na 20 jaar ervaring. ‘De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een gebouw – na brand of andere schade – op dezelfde locatie opnieuw op te bouwen.’ Voor ondernemers die een taxatierapport laten aantekenen op hun verzekeringspolis is wettelijk vastgelegd dat zij na schade het juiste bedrag krijgen uitgekeerd. ‘Een goede taxatie van opstal en inventaris biedt de ondernemer dus veel zekerheid, een garantie voor bedrijfscontinuïteit,’ zegt Leermakers. ‘Je inventaris en machinerie verouderen. Daar wil je na schade niet slechts de dagwaarde voor terugkrijgen, want dan moet je zelf nog een deel aanvullend financieren. Op basis van het taxatierapport bij de polis weet je wat je bij totaal verlies terugkrijgt.’

Risico op afwijking

In de praktijk blijkt dat in veel gevallen de waarde op de polis te laag verzekerd is, volgens Leermakers. ‘Met soms wel afwijkingen van 30 tot 40 procent ten opzichte van de werkelijk benodigde verzekerde som.’ Waar gaat het dan mis? ‘Als er na de taxatie verbouwingen of uitbreidingen plaatsvinden, dan moet het gebouw in feite worden gewaardeerd en de herbouwwaarde opnieuw worden vastgesteld. Een regelmatige toetsing is sowieso op z’n plaats vanwege prijsstijgingen of inflaties. Dit blijft echter nog wel eens achterwege. En dan kun je als ondernemer in een situatie komen dat je je bedrijf voor 4,8 ton hebt verzekerd, maar dat de schade-expert na schade constateert dat het eigenlijk voor een bedrag van 8 ton verzekerd had moeten zijn. Dan heb je al die jaren dus voor slechts 60% verzekeringspremies betaald en zal de verzekeraar ook maar 60% van de schade uitkeren. Een groot risico.’

Werken aan bewustzijn

Leermakers denkt dat hier een taak is weggelegd voor verzekeraars en volmachten. Het past in hun wettelijke zorgplicht om te zorgen dat de verzekerde som (voor herbouwwaarde en inventaris) op een polis correct tot stand komt; een verzekerde moet er immers vanuit kunnen gaan dat hij een verzekering heeft die past bij zijn situatie. Het is bovendien in het belang van verzekeraars zelf. Met de juiste verzekerde som ontvangen ze de juiste premie en voorkomen ze eventuele (juridische) kosten bij claims voor een te lage schade-uitkering. Leermakers: ‘Taxaties zijn hiervoor het beste product. Die geven de meeste garantie op de juiste verzekerde som, de juiste premies, en een vlotte afwikkeling. En daarna, niet te vergeten, een regelmatige herwaardering om te kijken of de situatie nog actueel is. Het zou mooi zijn als er meer bewustzijn rond dit onderwerp zou komen, bij zowel ondernemers als verzekeraars en intermediairs.’

Trend is ‘op afstand’

In deze coronatijd is het legitiem je af te vragen of waarderingen en taxaties nog kunnen worden uitgevoerd. Leermakers is daar helder over: ‘Taxaties moeten op locatie plaatsvinden. Als taxateur moet je fysiek kijken en ‘proeven’ wat de staat van afwerking en inventaris is. Waardebepalingen kunnen heel goed remote, op afstand. CED is de ‘uitvinder’ van waardebepalingen en waardebepalingen op afstand. Deze tool is zo ingericht – met broninformatie en online berekeningsmogelijkheden – dat we een gebouw eenvoudig kunnen waarderen zonder fysiek aanwezig te zijn. Ook los van corona, is de trend toch om steeds meer dienstverlening op afstand te doen. We verfijnen deze tool dan ook steeds verder, met updates van externe data en continue ontwikkeling van rekenmethodieken. Zo is CED ook op dit vlak innovatief bezig om onze dienstverlening: beter, sneller en goedkoper te maken.’

Meer over de herbouwwaarde-problematiek en de visie van Marcel Leermakers valt te lezen in een artikel in het NVGA-magazine van september 2020. Lees dit artikel HIER als PDF

Kom jij het team Taxaties & Inspecties versterken?