MAATWERK

Capaciteitsoplossing bij piekdrukte

Klanten flexibele en wendbare ondersteuning bieden

Veranderingen in het klimaat lijken steeds vaker te zorgen voor extreme weersomstandigheden als stormen of overstromingen. Dat kan regelmatige pieken in het aantal schadeclaims veroorzaken. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor verzekeraars lastig deze pieken met eigen capaciteit op te vangen. Uit strategische overwegingen kiest men er dan voor dit met een business partner te doen. CED heeft hiervoor een maatwerk-oplossing: outsourcing bij het team van National Claims op het hoofdkantoor van CED, of een inhouse-oplossing bij de verzekeraar met het team van Interim Professionals. Twee teams die elkaar bovendien kunnen aanvullen en versterken.

‘Ontzorgen is het sleutelwoord’, zegt Raymond Vink van CED. ‘Wij bieden tijdelijke ondersteuning op het moment dat de klant die nodig heeft. Het reguliere aanbod schadedossiers kan een schade-afdeling vaak prima zelf aan. Inspelen op een onverwachte toename van dossiers is lastiger. Precies op die momenten biedt CED ondersteuning. Ons National Claims-team is wendbaar en multidisciplinair, met kennis van verschillende soorten dossiers: van auto tot inboedel en van opstal tot reis. Bovendien verloopt via ons CED Connect-platform een groot deel van het afhandelingsproces geautomatiseerd. Dat staat garant voor efficiëntie en een uniforme kwaliteit. Als de dossiers zijn geüpload in CED Connect, regelen wij de rest, terwijl de klant inzicht houdt in de status van de dossiers.’

'Voor elke bestaande of nieuwe klant streven we naar maatwerk en ontzorging'

Professionele inhouse-oplossing

Omdat het soms prettiger is te werken met ondersteuning op de eigen schade-afdeling, kan CED ook Interim Professionals inzetten. ‘We beschikken over een goed gevulde pool met flexibel inzetbare professionals. Een perfecte achtervang voor klanten die tijdelijk in het nauw komen door de krappe arbeidsmarkt,’ aldus Vink. ‘Natuurlijk merken wij de schaarste ook,’ vervolgt hij. ‘Daarom kijken wij bij het aantrekken van nieuwe Interim Professionals vooral naar competenties. Heeft iemand het karakter en de inzet die nodig is? Kennis is aan te leren en ervaring doen ze al werkende op. Bovendien zorgen wij voor de noodzakelijke, inhoudelijke en vaardigheidstrainingen. Ons aanbod varieert dus van junior tot senior, inclusief ervaren schadebehandelaren. Onze junior Interim Professionals kunnen bijvoorbeeld direct ingezet worden voor administratieve ondersteuning, zodat de eigen schadebehandelaren zich op de ‘core business’ kunnen richten.’

Maatwerk en partnership

De ondersteuning van CED is dus maatwerk. Vink: ‘Daarom gaan we eerst in gesprek met de klant om uit te vinden waar de behoefte ligt en komen we op basis daarvan met een passend aanbod: tijdelijke verwerking van dossiers, inzet van tijdelijke ondersteuning inhouse of andere vindingrijke oplossingen. Voor elke bestaande of nieuwe klant streven we naar maatwerk en ontzorging, zoals je van een business partner mag verwachten,’ besluit Vink. ‘Waar mogelijk en gewenst door de klant sturen we dossiers door naar Forensic (fraude) en Vitality (personenschade) om schadedossiers vlot af te handelen. We zien dat dit ‘meedenken’ wordt gewaardeerd, omdat het hier gaat om écht ontzorgen.’

Geïnteresseerd in de maatwerk-ondersteuning van CED? Neem dan contact op met uw CED Accountmanager of direct met Raymond Vink.