BUSINESSCASE

Samenwerken via CED Connect

Rhion legt complexe schade-afhandeling in handen van CED

De Duitse verzekeraar Rhion Versicherung AG betrad in 2019 de Nederlandse verzekeringsmarkt. Ter wille van een snelle, zorgvuldige introductie werd gekozen voor een constructie met volmachtkantoren en CED. Berend Jan Tempelman, Managing Director MGA bij rhion Nederland, vertelt over dit partnership. ‘Wij leggen de complexe schadeafhandeling in handen van CED en vertrouwen op hun capaciteit en kwaliteit.’

Berend Jan Tempelman, rhion Nederland

Om de Nederlandse markt met een klein lokaal team succesvol te bewerken, koos rhion voor een gerichte focus. Het bedrijf biedt schadeverzekeringen via uitsluitend volmachtkantoren die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-bedrijven (NVGA). ‘Deze volmachten bieden onze verzekeringen aan zowel particulieren als bedrijven, voor alle soorten schades. Ze hebben daarnaast de mogelijkheid zelf verzekeringsproducten te ontwikkelen, waarbij rhion optreedt als risicodrager’, vertelt Tempelman.

Vertrouwd partnership

De volmachten handelen zelf schades af tot de hoogte van hun volmacht; alles wat daarboven gaat én meer pakt CED op. Rhion en CED waren in Duitsland al partners en voor de Nederlandse markt was de link snel gelegd. ‘Bovendien was er de juiste chemie,’ zegt Tempelman. ‘We zijn overtuigd van de kennis en kwaliteit van CED. Voor ons van groot belang, want zelf hebben wij geen eigen schade-afdeling in Nederland. We leggen dus alles in hun handen: complexe schades, letselschades en autoschades in het buitenland. Veel van onze volmachten werken ook met CED. Dat geeft extra vertrouwen in dit partnership.’

CED Connect als basis

Het Nederlandse team van rhion begon met 2 personen en is intussen vertienvoudigd. Ook het aantal polissen groeit gestaag, naar ruim 1,3 miljoen. ‘Het prettige van CED is dat ze gemakkelijk mee kunnen opschalen’, stelt Tempelman. ‘Ondanks het toenemende werk rapporteren ze maandelijks over alle dossiers en bijzonderheden. De volmachten en CED werken samen via het schadebehandelingsplatform CED Connect. Dat levert veel managementdata op, waarmee wij kunnen werken. Tot slot monitort CED de tevredenheid van de verzekerden over de afhandeling van de schade. Ik verwacht dat we nog lange tijd zo samen verder kunnen groeien.’

CED Connect: ideale oplossing voor volmachtbedrijven

Kostenefficiëntie, consistente kwaliteit en een hoge klanttevredenheid – dat zijn de bewezen USP’s van CED Connect, het geavanceerde platform voor digitale schadebehandeling. De nieuwe standaard in de markt en een ideale oplossing voor volmachtbedrijven en voor iedereen met een schaderegelingsbevoegdheid.

CED Connect wikkelt bulkschades grotendeels digitaal af. Dat is niet alleen tijdsefficiënt, het laat ook ruimte voor uitzonderlijke schades en voor persoonlijk contact met gedupeerden, waar nodig. CED Connect kan naar behoefte worden ingericht en via een eigen vertrouwde digitale omgeving kunnen intermediairs of gedupeerden 24/7 hun schade digitaal melden en de afhandeling volgen. Het systeem voert geautomatiseerd alle ‘checks & balances’ uit: van polisdekking tot fraudecheck. Omdat het een ‘add-on’ is op bestaande back-office systemen is er sprake van een gecontroleerde informatie-uitwisseling tussen CED Connect en de eigen backoffice. Data worden gestructureerd en gestandaardiseerd, en handelingen worden tot een minimum gereduceerd. Het platform voorziet bovendien in geautomatiseerde koppelingen met andere partijen in de schadeketen, zoals voor regres, autoschades, herstel van elektronica of voor andere CED-diensten als expertise en herstel-in-natura.

Dit biedt CED Connect

  • Geautomatiseerd afhandelen van schades
  • Efficiency
  • Kostenefficiënter
  • Hogere klanttevredenheid en klantbeleving
  • Grote gebruiksvriendelijkheid
  • Snellere doorlooptijd in schadeproces, tot wel 42% sneller
  • Geautomatiseerde koppelingen met back-office, platforms en CED-diensten
  • Uniforme kwaliteit en structuur van communicatie en data

Meer weten of een demo aanvragen? Klik hier

Wilt u over deze ontwikkelingen een keer van gedachten wisselen? Of heeft u vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!