EDITORIAL

‘Samendoen: innovatie, duurzaamheid, opleiden’

Geachte relatie,

‘Eerlijk gezegd houden we bij CED wel van een uitdaging. Gedupeerden helpen na voorjaarsstormen en windhozen. Mensen ondersteunen die hun vakantie in rook zien opgaan door pech of ongeval in een grillig zomerseizoen. Coronapandemie, aardbevingsschades – waar het kan en waar het bij onze competenties past, pakken we de handschoen op. Dit naast de dagelijkse uitdaging om met een paar honderd experts snel en goed een stijgend aantal expertises uit te voeren. Daarnaast signaleren we nog twee andere uitdagingen: duurzaamheid en arbeidsmarkt. Ook hierin zetten we graag samen met u betekenisvolle stappen.

‘Al sinds 2019 mag ik mij inzetten voor CED. Eerst bij Claims en sinds eind vorig jaar als Managing Director ook voor Advice Volume. Dat omvat een groot aantal diensten en innovaties in de hele schadeketen. Met onze gedreven en deskundige teams realiseren we dagelijks oplossingen voor uw vragen en behoeften – en voor die van uw klanten. Daar word ik echt enthousiast van: meedenken in uw doelstellingen, ambities en uitdagingen en daar met onze ervaren mensen een toekomstbestendige bijdrage aan leveren. Daarbij willen we onze eigen dienstverlening naar een nóg hoger plan brengen. Ook een uitdaging, nu door de gunstige economie de volumes weer toenemen en tegelijk de arbeidsmarkt krap is.’

Urgent thema: duurzaamheid

‘Eén van die uitdagingen is duurzaamheid. Door velen van u en door het Verbond van Verzekeraars genoemd als één van de belangrijkste thema’s van dit moment. Wij proberen daar met onze dienstverlening aan bij te dragen. Zoals met Instant Expertise, een innovatie waarbij de expert in principe geen autokilometers meer hoeft te maken. U leest er hier meer over. Ook kijken we kritisch naar onze eigen bedrijfsvoering. Stagiaires onderzoeken hoe duurzaamheid ingebed kan worden in onze strategie en hoe herstel in natura aantoonbaar duurzamer kan zijn dan vervanging. Wat ik persoonlijk fantastisch vind is het begeleiden van jongeren via JINC, met wie we een langdurige samenwerkingsovereenkomst hebben. Door jongeren mee te laten lopen in onze organisatie geven we hun een breder toekomstperspectief. Mooi om ook zó invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Gezamenlijke uitdaging

‘Een andere uitdaging waar we samen mee te maken hebben, is de continuïteit van de dienstverlening in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt. Voor een deel is dit op te lossen met technische innovaties zoals ons CED Connect-platform waarmee grote volumes schades voor 60-70% geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld. Rhion Verzekeringen is er blij mee. U leest dat hier. Maar mensen blijven belangrijk en daarom pakken we als CED ook onze verantwoordelijkheid als belangrijke speler op de arbeidsmarkt. We leiden onze eigen experts op, en samen met klanten organiseren we traineeships voor schadebehandelaren. Daarnaast ondersteunen onze goed opgeleide Interim Professionals en onze National Claims-medewerkers opdrachtgevers die tijdelijk kampen met capaciteitsgebrek. Opleiden, de juiste mensen inzetten – we doen dit graag sámen met u, zodat de oplossing altijd precies past.’

Zullen we elkaar ontmoeten?

‘In dit magazine leest u verder over de internationale groei van CED en hoe dit ons streven naar een excellente dienstverlening ondersteunt. Zie het interview met onze CEO François Goffinet. Groei ter wille van een duurzame en innovatieve dienstverlening, met gegarandeerde continuïteit. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen of nog andere uitdagingen zien waarvoor CED een oplossing kan bieden? Ik kom graag luisteren!’ Goede zaken toegewenst en een mooie zomer! Karin Korstanje, Managing Director Advice Volume en Claims