Dienstverlening in tijden van corona

‘Hulp aan gedupeerden op hoog niveau voortzetten’

Iedereen binnen SOS International kan plaats- en tijd-onafhankelijk werken

Met een brede ervaring op het gebied van ziekte, ongeval, vermissing, overlijden, natuurgeweld en terroristische aanslagen dacht SOS International alles wel gezien te hebben. Maar de impact van de corona-pandemie is ook voor de Alarmcentrale verrassend en nieuw. In Nederland lijkt de verspreiding van het virus enigszins te kunnen worden ingedamd, mede dankzij een alert en zorgvuldig optreden van instanties, overheden, organisaties en bedrijven. Ook SOS International heeft snel en adequaat kunnen reageren. Een overzicht van onze voorzorgsmaatregelen en van de dienstverlening die we blijven bieden.

Bereikbaarheid onveranderd

De bereikbaarheid van SOS International is onveranderd. Onze ICT- en telefonie-infrastructuur is zo ingericht dat iedereen binnen SOS International tijd- en plaats-onafhankelijk kan werken. Minimaal 50% van onze hulpverleners werkt intussen vanuit huis, waardoor de bereikbaarheid goed onder controle is. Daarnaast kunnen we een beroep doen op onze flexibele schil ervaren medewerkers om eventuele tijdelijke pieken in het aantal calls op te vangen. Ook websites, mailadressen en systemen zijn onveranderd bereikbaar.

Protocol rond werkzaamheden

SOS International heeft zich gecommitteerd aan de richtlijnen van overheden en RIVM. Voor onze medewerkers en diensten geldt een helder protocol. Dagelijks worden medewerkers geattendeerd op de geldende hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Er zijn strikte afspraken over wat te doen bij verhoogde risico’s op besmetting. Zakelijke bezoeken en overleggen worden telefonisch, via skype of video-call gedaan. Meetings en events zijn gecanceld. Waar mogelijk zoeken we digitale alternatieven.

Servicelevels en nieuwe diensten

SOS International zal met alle mogelijkheden en inventiviteit haar dienstverlening op niveau houden en hulp aan uw klanten/gedupeerden voortzetten op het hoge niveau dat u van ons gewend bent. Door een vermindering van het aantal reisbewegingen loopt het aantal mobiliteits- en LCM-meldingen bij de Alarmcentrale terug, waardoor SOS International u zelfs uitgebreider kan ondersteunen. Bijvoorbeeld met ons contactcenter voor uw telefonische bereikbaarheid of voor het aannemen van noodmeldingen, als uw eigen organisatie door ziekte kampt met verminderde capaciteit.

SOS International kan u nu zelfs uitgebreider ondersteunen

Wil je reageren of meer weten? Laat het ons weten.