EDITORIAL

‘Sterk, flexibel, met het DNA van een hulpverlener’

In deze nieuwe editie van ons relatiemagazine geven we u een inkijkje in het bron- en contactonderzoek dat we als SOS International namens de GGD-en doen in de bestrijding van het coronavirus. Het is een sterk staaltje projectmanagement met een opschaling in 6 maanden tijd van 0 naar 5.000 FTE. Medisch-gerelateerde hulpverlening in een politiek-gevoelige omgeving met 17 miljoen paar ogen die over je schouder meekijken. Wat SOS International betreft, is dit de opmaat naar een nieuw tijdperk.

‘Het BCO-project laat zien hoe wendbaar we zijn als alarmcentrale, hoe snel we kunnen opschalen bij een calamiteit en hoe groot de operatie is, die we aankunnen. We doen dit alles immers náást onze reguliere business als alarmcentrale. Weliswaar zijn de traditionele hulpverleningsdossiers door de beperking van de reisbewegingen in aantal sterk teruggelopen, maar nog steeds repatriëren we Nederlanders uit het buitenland, helpen we klanten van verzekeraars als ze gedupeerd worden door bijvoorbeeld autobranden, en staat het Landelijk Centraal Meldpunt paraat om de Nederlandse wegen vrij te houden na sneeuw- of ijzel-incidenten, om maar enkele voorbeelden uit dit magazine te noemen. Aanpassingsvermogen, flexibiliteit, wendbaarheid – dat is onze toegevoegde waarde, als alarmcentrale en als businesspartner.’

Transitie ingezet

‘De verwachting is dat de impact van corona op de mobiliteit, versterkt door een aantal andere factoren, wel eens blijvend zou kunnen zijn. Reden voor SOS International om een al eerder ingezette transitie met nog meer voortvarendheid aan te pakken. Met als doel onze alarmcentrale als contactcenter breder inzetbaar en van grotere waarde te maken. Daartoe veranderen we onder andere onze organisatiestructuur. Medewerkers blijven hun unieke specialisaties houden, maar door training en opleiding worden de teams multi-inzetbaar. Onze Client Teammanagers vormen de korte, rechtstreekse lijnen tussen u als opdrachtgever en ons als uitvoerende organisatie. Door deze veranderingen kunnen we snel en flexibel reageren op bijvoorbeeld piekdruktes en op signalen die we van u ontvangen. Derde belangrijke onderdeel is de verhuizing van onze activiteiten naar Capelle aan den IJssel, naar het hoofdkantoor van CED. Daar zit dan de hele keten van noodhulp, schadebehandeling en herstel of regres ook fysiek bij elkaar. Dat kan tot mooie kruisbestuivingen en synergievoordelen leiden. Bovendien kunnen wij onze kennis en kunde op het gebied van callcenters inbrengen in de andere disciplines van CED.’

Voor een brede toekomst

‘Ook al zijn veranderingen ten goede, ze roepen toch vaak vragen op. Mocht dat in uw geval ook zo zijn, neem dan vooral contact op met uw contactpersoon binnen SOS International – of met mij. Wij staan u graag te woord. Persoonlijk geloof ik in een ambitieuze, bredere toekomst van SOS International en zal mij komende jaren inzetten voor de realisatie ervan: een modern contactcenter/alarmcentrale, sterk, flexibel en met het DNA van een hulpverlener.’ Succes en goede zaken toegewenst in deze bijzondere tijden. Marco Vianen, Managing Director SOS International

Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!