LET IT SNOW


Mobiliteit in tijden van lockdown

Afgelopen week regeerde Koning Winter in Nederland met straffe hand. Hij bedekte ons land onder een dikke laag sneeuw en hield ons in een ijskoude greep met temperaturen ver onder 0. Dankzij een zo nu en dan stralende zon leverde dit winterlandschappen op uit lang vervlogen tijden. Maar op de Nederlandse snelwegen was het minder poëtisch gesteld. Het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM), dat wordt uitgevoerd door SOS International, noteerde op zondag 7 februari een stijging ‘schade- en pechmeldingen’ van meer dan 340% ten opzichte van de verwachte normale situatie.

Sinds 2019 is SOS International uitvoerder van het Landelijk Centraal Meldpunt van Stichting Incident Management Nederland (SIMN). In opdracht van de SIMN zorgt SOS International dat de belangrijkste hoofd- en snelwegen zo snel mogelijk vrijgemaakt worden na een auto-ongeluk of pechgeval. Om files te voorkomen en een veilige doorstroming van het verkeer te waarborgen. Hiervoor stuurt het een fijnmazig netwerk aan van door SMIN gecontracteerde bergingsbedrijven. In ‘normale tijden’ komen er via politie, andere alarmcentrales en Rijkswaterstaat gemiddeld zo’n 150.000 meldingen per jaar binnen bij het LCM.

Aantal ongevallen verzesvoudigd

Op grond van de winterse weersvoorspellingen ging het extreem weer-protocol in. SOS International had daarom de capaciteit van het LCM flink opgeschaald en kon de toevloed aan schade- en pechmeldingen op zondag 7 februari binnen de afgesproken servicekaders afhandelen. Niettemin was de stijging van 340% ten opzichte van de verwachte normale situatie een verrassing. ‘Gezien de coronamaatregelen en de verkeerswaarschuwingen lag deze stijging niet direct in de lijn van de verwachtingen,’ zegt Ad van der Linden, operationeel directeur van SOS International. Het werd ook de dag waarop LCM het hoogste aantal auto’s moest laten bergen of verslepen. Afgelopen 12 maanden waren er maar 2 dagen drukker, in juni en juli, toen het ‘hitteprotocol’ van Rijkswaterstaat gold en elke stilstaande auto per direct van de weg gehaald moest worden. Opvallend was bovendien het hoge aantal ongevallen (een verzesvoudiging) ten opzichte van het aantal pechgevallen; normaal ligt deze verhouding andersom. Ook op maandag 8 en dinsdag 9 februari bleef het aantal meldingen hoog, met soms een verdubbeling ten opzichte van de verwachting, en met nog steeds honderden wegslepingen per dag; een drukte die waarschijnlijk werd veroorzaakt door de uitval van de NS. ‘Terugkijkend kunnen we zeggen dat het LCM en het incidentmanagement op de Nederlandse wegen dus heel goed werkt,’ aldus Van der Linden. ‘Mede door het samenspel tussen de SIMN, SOS International als uitvoerder van het LCM en de aangesloten bergers die de werkdruk buitengewoon voortvarend hebben opgepakt.’

Wel ‘pech’, niet verzekerd

Automobilisten met pech die hiervoor verzekerd zijn, kunnen de ‘gewone alarmcentrale’ van SOS International bellen. Ook hier liep in de winterse week het aantal sneeuwdossiers fors op, met een gemiddelde stijging van schade- en pechmeldingen zo’n 125%. ‘Opnieuw waren met name maandag en dinsdag, na de hevige sneeuwval, extreem druk,’ stelt van der Linden. ‘Met een stijging van het aantal meldingen van 160% ten opzichte van de normale situatie. Alleen was hier niet altijd sprake van ‘pech’ in de zin van een verzekeringspolis. Vastzitten in de sneeuw voor je eigen voordeur, bevroren buitenspiegels, lege accu’s en elektrische auto’s die ‘kuren’ krijgen door de vorst, zijn zaken die alleen in heel specifieke gevallen – bijvoorbeeld bij een pechpakket of een lease-auto – worden gedekt door de verzekering. Alleen dan kunnen we als SOS International helpen en zullen we alles doen om de automobilist weer op pad en uit de kou te krijgen.’

MOBILITEIT IN TIJDEN VAN LOCKDOWN

Sinds maart 2020 bevindt ons land zich soms in een ‘intelligente’, soms in een volledige lockdown. Hoe weerspiegelt zich dat in de mobiliteitsmeldingen die bij SOS International en het Landelijke Centraal Meldpunt binnenkomen? Een curieus inkijkje in de cijfers.

AFNAME MOBILITEIT

Zodra corona het land binnenkwam in het voorjaar nam de mobiliteit drastisch af. Op de hoofd- en snelwegen van Nederland met zo’n 50%. In de loop van de zomer herstelde zich dat tot ongeveer 90% van de normale volumes, maar in deze tweede lockdown zakt dit opnieuw terug.

ONGEVALLEN

In 2020 waren er landelijk 25% minder ongevallen dan in 2019. In het tweede kwartaal van 2020 was dit zelfs 48% minder dan in het tweede kwartaal van 2019.

VRACHTVERKEER

Het vrachtverkeer op de snelwegen is met 5% toegenomen. Mogelijk door een intensievere e-commerce en door het ontbreken van files, waardoor het beroepstransport nu weer voor de snelwegen kiest.

FILES

Door corona, in combinatie met de maximumsnelheid van 100 km/uur, zijn files van de ene dag op de andere een uitzondering geworden. In november 2020 lag het aantal files 80% lager dan in november 2019.

PECHGEVALLEN

Veel alarmcentrales melden een forse daling van het aantal pechgevallen. SOS International noteert deze daling ook, maar ziet dat deze minder drastisch is dan de daling van het aantal ongevallen. Op hoofd- en snelwegen was in het derde kwartaal zelfs een lichte stijging (2%) van het aantal pechgevallen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019.

ONGEVALLEN VRACHTVERKEER

Volgens het CMV (de ‘alarmcentrale’ voor vrachtvervoer) nam het aantal ongevallen met vrachtverkeer tijdens de lockdown in het voorjaar toe, met name bij afritten. Mogelijk door het ontbreken van files, waardoor er te gemakkelijk te snel een bocht werd ingestuurd.

Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!