CORONA


SOS International en CED helpen

Nederland gezond te houden

Nederland kruipt langzaam uit de lockdown na de corona-epidemie. Essentiële voorwaarde voor het herstel van het maatschappelijke en economische leven is dat de GGD-en in Nederland op grote schaal mensen kunnen testen op coronabesmetting. En dat bij een positieve uitslag er bron- en contactonderzoek (BCO) kan plaatsvinden om verdere verspreiding te voorkomen. Zoals vaker bij grote maatschappelijke vraagstukken – aardbevingsschade in Groningen, verkeersincidenten op snelwegen, calamiteiten in het buitenland – staan SOS International en CED aan het begin van een oplossing. Marco Vianen, directeur SOS International, stipt in 5 punten deze nieuwe dienstverlening aan.

#1bronencontactonderzoek

Na de intelligente lockdown is in Nederland alleen versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk als we de verspreiding van het virus maximaal kunnen controleren en beperken. Ook om een ‘tweede golf’ te voorkomen. Daarvoor moeten de 25 regionale GGD-en in Nederland structureel mensen kunnen testen en na een positieve test gedegen bron- en contactonderzoek kunnen doen: met wie is de nieuwe coronapatiënt gedurende een bepaalde tijd in contact geweest…? Al deze contacten worden opgespoord en nagebeld, om hun gezondheid te monitoren en om voorlichting te geven, zodat ze eventueel tijdig in quarantaine kunnen. In theorie kan dit gaan om 30.000 tests per dag en om 600-2400 BCO’s per dag, afhankelijk van het aantal positieve tests.

Marco Vianen: ‘Om proactief van waarde te kunnen zijn hebben SOS International en CED al in een vroeg stadium een gezamenlijk voorstel neergelegd bij de GGD-en om hen hierin te ondersteunen als zou blijken dat dit hun capaciteit te boven gaat.’

#3krachtenbundeling

Voor de GGD-en van Haaglanden en Rijnmond zijn SOS International en CED nu al de rechtstreekse partner en voor de GGD-GHOR dus de ‘preferred supplier’. De uitdaging van het werk zit in de combinatie van systematisch onderzoek en moeilijke, indringende gesprekken, die diep kunnen ingrijpen in de privésfeer van mensen. Zulke gesprekken voer je niet zomaar.

Marco Vianen: ‘Het is dan ook echt door de bundeling van onze krachten dat we als SOS International en CED samen toegerust zijn voor deze taak en van waarde kunnen zijn voor een gezond Nederland. Als alarmcentrale zijn we natuurlijk gewend om 24/7 beschikbaar te zijn en om snel te kunnen opschalen bij calamiteiten. Bij zowel CED als SOS hebben we – als hulpverlener, als (letselschade)expert, als onderzoeker – veel ervaring met medisch-gerelateerde telefonische hulpverlening, en kunnen we empathisch, doortastend en actiegericht optreden. Bovendien kunnen we met de onderzoekers van CED Forensic en met het netwerk van Interim Professionals specifieke, aanvullende diensten bieden…’

#5trots

Normaal gesproken komt SOS International alleen in actie als mensen onderweg te maken krijgen met een medisch incident of een mobiliteitsprobleem. De competenties die daarvoor nodig zijn, blijken nu ook ingezet te kunnen worden om Nederland veilig en gezond te houden.

Marco Vianen: ‘We zijn er trots op dat we als SOS International en CED – met al onze kennis en kunde – ook bij dít nationale probleem herkend worden als een deel van de oplossing. Juist in deze tijd en onder deze bijzondere omstandigheden kunnen we laten zien dat we van maatschappelijke en noodzakelijke waarde zijn!’

#2verhoogdedijkbewaking

De overkoepelende organisatie GGD-GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) ging op het voorstel in, wat leidde tot een constructieve samenwerkingsovereenkomst. SOS International en CED zullen waar nodig de regionale GGD-en ondersteunen, bij bijvoorbeeld een regionale uitbraak of in het geval dat er een landelijke opschaling nodig is. Dit in samenwerking met het Rode Kruis en andere Nederlandse alarmcentrales, zoals ANWB, Eurocross en VHD.

Marco Vianen: ‘Samen met het ministerie van VWS, de GGD-GHOR en het Rode Kruis werken we nu aan dit opschalingsprogramma en leggen we een landelijke schil aan, zeg maar een verhoogde dijkbewaking, voor als er een nieuwe coronagolf komt. Mocht het virus oplaaien, dan kunnen wij – samen met de inzet van andere alarmcentrales – opschalen. SOS International is dan de coördinerende alarmcentrale en het Rode Kruis coördineert de inzet van vrijwilligers.’

#4klaarvoor

Niemand kan een pandemie voorspellen. Daarom wordt bij het opbouwen van de landelijke schil voorlopig rekening gehouden met een situatie die tot het einde van het jaar zal duren. Alle voorbereidingen zijn daarvoor getroffen. Er zijn aanvullend mensen opgeleid voor de arbeidsintensieve werkzaamheden, waarbij dagelijks honderden mensen gebeld en (medisch) uitgevraagd moeten worden. Er zijn in de verschillende vestigingen van SOS International en CED zogenoemde GGD-hubs ingericht, zodat deze werkzaamheden de gewone operatie van bijvoorbeeld de alarmcentrale niet belasten. Kortom, alles is ingericht om snel te kunnen opschalen. In hoeverre dit nodig gaat zijn, is natuurlijk afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt.

Marco Vianen: ‘Het is een CED-breed project waarbij we de expertise vanuit de hele organisatie inzetten! Een project, waarbij we onze competenties optimaal kunnen combineren met onze ervaring om bij grote projecten de coördinatie op ons te nemen.’

Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, vragen of ideeën?

Wij ontvangen uw feedback graag!