SPECIALISATIE


DBC/regres betaalt zich in klinkende munt terug

Het is misschien niet het meest spannendste deel van het werk van een alarmcentrale, maar het gaat om veel en goed geld dat SOS International voor haar opdrachtgevers kan besparen: het berekenen van DBC’s op basis waarvan verzekeraars een deel van de kosten voor (medische) hulp in het buitenland via regres kunnen verhalen bij de juiste partij. Al 15 jaar lang een unieke specialisatie van de BIG-geregistreerde verpleegkundigen en claims-experts uit het team van SOS International.

Als een Nederlander in het buitenland ziek wordt, worden de kosten voor behandeling en bijkomende zaken gedekt door de reis- en/of zorgverzekering. Al deze kosten op basis van facturen, berekeningen en richtlijnen verhalen bij de juiste verzekering en verzekeringspartij – dat is regres. De uitkering van de kosten waarop een verzekerde recht heeft, wordt namelijk berekend op basis van wat een medische behandeling in Nederland zou kosten. Om die berekening op te stellen wordt en een advies-DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gemaakt. Deze unieke en bijzondere dienstverlening van DBC en regres kan SOS International voor uiteenlopende partijen uitvoeren – of ze nu al klant zijn bij SOS International of nog niet.

Unieke kennis van zaken

Vijftien jaar geleden kwam deze dienstverlening op het pad van de alarmcentrale en sindsdien hebben de DBC-specialisten van SOS International hun kennis en ervaring hiermee verder uitgebouwd. Het unieke is dat SOS International als alarmcentrale natuurlijk volledig inzicht heeft in het (medisch) dossier van wat er in het buitenland eventueel aan ziekte, ongeval en hulpverlening is gepasseerd en dus met kennis van zaken kan handelen. Vervolgens hebben de BIG-geregistreerde verpleegkundigen van SOS International alle medische kennis en inzicht om de binnenkomende facturen van hulpverleners te kunnen beoordelen op volledigheid en juistheid. En tenslotte heeft SOS International geïnvesteerd in digitale innovatie om de DBC’s ook snel en zeer accuraat te kunnen berekenen. Ongeacht of het om 1 hulpverleningsfactuur gaat van 2 bladzijden, om 1 factuur van 60 bladzijden, of om 50 verschillende facturen…

Positieve impact op schadelastreductie

Bijna alle reisverzekeraars die de medische noodhulpverlening van hun verzekerden aan SOS International hebben uitbesteed, maken ook gebruik van de DBC-berekeningen gecombineerd met regres. De impact op de schadelastreductie is dan ook aantoonbaar positief. Toen voorheen de kosten uitsluitend op basis van de hulpverleningsfacturen werden verhaald (dus zonder DBC) werden de verhaalde bedragen tussen verzekeraars onderling vaker afgewezen en/of niet in z’n geheel uitbetaald. Met andere woorden: de correcte DBC-berekening van SOS International gecombineerd met de regres-expertise geeft de zekerheid dat de facturen en het medisch dossier met elkaar kloppen en er vaker en hogere bedragen verhaald kunnen worden. Zorgverzekeraars kiezen er meestal voor om alleen het berekenen van de DBC’s aan SOS International uit te besteden, waardoor nota’s uit het buitenland sneller en gemakkelijker kunnen worden verwerkt.

Toekomst vraagt om meer regres

SOS International verwacht dat de vraag naar succesvolle regresactiviteiten in de nabije toekomst behoorlijk zal toenemen. Verzekeraars kampen immers met een toenemende druk op het rendement per verzekeringsproduct en zoeken naar mogelijkheden om de schadelast te beperken. Daarbij is regres één van de mogelijkheden, die bovendien gemakkelijk is te outsourcen. Door gebruik te maken van deze specialistische dienstverlening van SOS International kunnen verzekeraars zich focussen op hun kerntaken en besparen zij veel tijd en kennis die ze niet zelf hoeven te investeren in deze buitengewoon complexe materie.

De (regres)activiteiten van SOS International op rij

  • Reis op zorg. SOS International pleegt conform het convenant ‘samenloop reis- en zorgverzekeringen’ regres op de zorgverzekeraar die in Vecozo staat vermeld.
  • Zorg op reis. SOS International pleegt conform het convenant ‘samenloop reis- en zorgverzekeringen’ regres op de desbetreffende reisverzekeraar.
  • (Her)beoordelen regres (pilot). SOS International (her)beoordeelt de regres-bedragen op de reis- of zorgverzekeraar.
  • DBC. SOS International berekent uitsluitend de DBC en de verzekeraar voert zelf regres uit. Dankzij de DBC’s van SOS International is is het regres succesvoller.

Geïnteresseerd in onze DBC/regres diensten?

Neem dan HIER contact met ons op