ROULEREN

SOS-medewerkers bij piekdrukte inzetbaar voor zorgverzekeraars

Iedere organisatie kent zo zijn eigen ‘hoogseizoen’ waarvoor vaak extra capaciteit aangetrokken moet worden. Maar waarom zou je goed opgeleide en ingewerkte medewerkers met de juiste competenties niet tussen de verschillende verwante organisaties laten rouleren? Dat scheelt wervings- en opleidingskosten. Zo gezegd, zo gedaan: medewerkers van SOS International kunnen in het ‘overstapseizoen’ voor zorgverzekeraars gaan werken.

Toen tijdens de coronapandemie de reisbewegingen stilvielen, beraadde SOS International zich op zijn core business. Met als kernvraag: hoe kunnen we met onze specifieke competenties op andere manieren van waarde zijn voor onze klanten.

Aansluitende cycli

Hajrudin Smajilbegovic, Key Accountmanager bij SOS International licht toe: ‘Het werk bij de alarmcentrale kent twee ‘pieken’, het zomerseizoen tot ongeveer september en de tijd van de wintersportvakanties. Bij zorgverzekeraars begint in september het werven en opleiden van medewerkers, die verzekerden te woord staan die voor 1 januari van zorgverzekering willen veranderen. Deze cycli sluiten dus naadloos op elkaar aan. Wij kunnen onze goed opgeleide en getrainde medewerkers laten rouleren tussen alarmcentrale en zorgverzekeraar. In de piekseizoenen helpen ze bij SOS International – binnen de kaders van reis- of ziektekostenverzekering – mensen die op reis in de problemen komen. En tussen zomer- en wintersportseizoen begeleiden ze bij zorgverzekeraars mensen die vragen hebben over een passende ziektekostenverzekering.’

Competenties en flexibiliteit

Een presentatie van dit roulatie-concept bij enkele grote zorgverzekeraars leidde direct tot enthousiasme en op dit moment wordt een aantal samenwerkingsmogelijkheden verder uit gewerkt. ‘Niet alleen in tijd, ook in competenties sluiten deze cycli op elkaar aan,’ vervolgt Smajilbegovic. ‘Onze medewerkers zijn goed getraind, beschikken waar nodig over de juiste (Wft-)papieren, hebben communicatieve vaardigheden en empathische skills. Ze kennen de gesprekstechnieken, zijn gewend aan moeilijke gesprekken, vooral als het gaat om medische zaken.’ Ook de misschien wel sterkste eigenschap van de alarmcentrale – het bij calamiteiten snel kunnen opschalen met de juiste mensen – komt van pas. Want het overstapseizoen voor zorgverzekeraars begint vaak langzaam, maar wordt richting 1 januari steeds drukker. SOS International kan hier met een grote flexschil aan getrainde (medisch onderlegde) mensen – die bijvoorbeeld betrokken zijn geweest bij het bron- en contactonderzoek voor de GGD-GHOR – op inspelen.

Uitdaging zorgverzekeraars opgelost

Het concept is in alle opzichten een win-win, meent Smajilbegovic. ‘Met dit roulatiesysteem kunnen we goede mensen langer aan ons binden. Hierdoor gaat er geen kennis en kapitaal verloren. Daarnaast staan ziektekostenverzekeraars elk jaar opnieuw voor de uitdaging om voldoende mensen te werven en op te leiden – en moeten hen daarna weer laten gaan. Die jaarlijkse uitdaging is met dit roulatiesysteem ook opgelost. Met de betrokken verzekeraars evalueren we vanzelfsprekend de vervolgstappen en de feedback om tot een optimaal proces voor de toekomst te komen. In deze gesprekken verkennen we ook of er nog meer mogelijkheden zijn om elkaar te helpen.’

Heeft u belangstelling voor deze of een vergelijkbare oplossing? Neem dan gerust contact op met Hajrudin Smajilbegovic van SOS International. We denken graag met u mee!