Wat van waarde is, moet
van waarde blijven

Met trots presenteert CED haar nieuwste Trendrapport Property. Vanuit onze jarenlange ervaring in schade-management beschikken wij over veel data van alle denkbare schades. Deze informatie willen wij graag met u delen en omzetten in kennis en nieuwe inzichten. Samen weet je meer en kun je meer. De uitdagingen waar onze branche voor staat, vragen om steeds intensievere samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de reactie die we met elkaar zullen moeten formuleren op de impact van klimaatverandering op de schadelast in het Property domein.

Volatiliteit als gegeven

Zowel maatschappelijk als in de verzekeringsbranche is klimaatverandering een belangrijk thema. Klimaat-verandering raakt ons allemaal en daar wordt iedereen zich meer en meer bewust van: overheid, burgers en ook verzekeraars. Extremere weersomstandigheden zorgen voor een veel volatielere schadelast. Houdt moeder natuur zich rustig, dan kunnen veel verzekeraars tevreden zijn over hun resultaat in de Brandmarkt. Maar raast er een zware storm over ons land, dan kan die het resultaat in een jaar in één klap drukken. Deze volatiliteit is een gegeven. Vraag is: wat ga je als verzekeraar doen om de schadelast te beheersen?


Creatief preventief

In mijn optiek ligt de oplossing in creativiteit. Hoe kun je het gedrag van mensen zodanig beïnvloeden en ondersteunen dat ze hun woning goed onderhouden en preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken? Daar liggen veel kansen. Kijk maar naar het aantal diefstal- en inbraakschades. Tussen 2014 en 2018 daalde dat met ruim 25%. Dat is deels toe te schrijven aan het feit dat mensen meer maatregelen nemen om inbrekers buiten de deur te houden, bijvoorbeeld met buitenverlichting en extra veiligheidssloten. Preventie loont dus.

Nico Dekker, CED

“Samenwerking en
creativiteit, daar
liggen de kansen.”

Meerwaarde creëren

Een verzekeraar of volmacht heeft vooral persoonlijk contact met zijn klant wanneer er schade is. Dat is hét moment om creatief aan de slag te gaan en je meerwaardete laten zien. Door de schade daadwerkelijk op te lossen voor je klant, boek je winst op meerdere terreinen. Herstel in natura is hier een mooi voorbeeld van. Hiermee heb je als verzekeraar de mogelijkheid om een schade direct en goed te herstellen (en je weet zeker dát de schade hersteld wordt). In samenspraak met de klant kun je hierbij kiezen voor het gebruik van duurzame materialen en het nemen van aanvullende preventieve maatregelen. Een stap verder is het pro-actief aanbieden van een onderhoudsservice bijvoorbeeld voor CV’s en schilderwerk. Met zulke creatieve services maak je je als dienstverlener relevant voor je klant, je ontzorgt je klant, de klanttevredenheid neemt toe én het reduceert de kans op - wellicht zelfs hogere - schadelast in de toekomst. Een pure win-winsituatie. Wie een schade alleen met geld compenseert, laat dit allemaal liggen.


De opkomst van ecosystemen

Om de juiste oplossingen en service te bieden aan je klant heb je andere partijen nodig: je kunt immers niet alles in eigen huis doen. In de samenwerking met bijvoorbeeld herstelbedrijven, retailers en technologiebedrijven ontstaan interessante en innovatieve diensten. Er ontstaan ecosystemen die via een digitaal platform aan elkaar verbonden zijn en waarin organisaties elkaars diensten ondersteunen en versterken. Ook CED werkt al op die manier, met ons platform Connect en met ons herstelplatform. En als u zich bedenkt dat we nog maar aan de vooravond staan van wat er technologisch allemaal mogelijk is, bijvoorbeeld met Smart Homes en sensoring, dan staat onze branche nog veel moois te wachten op dit gebied.


Samen betekenisvol

Gemak, service, snelheid en klanttevredenheid. Dat draait het allemaal om bij schadeafhandeling wanneer je echt iets wilt betekenen voor je klant. Zeker bij een impactvolle schade, zoals na een brand of een extreme storm of hagelbui. Dan moeten we er als sector zijn voor de gedupeerden, met hulp op het moment zelf en met een aanpak voor de toekomst om schade te voorkomen. De mogelijkheden hiervoor zijn legio, vooral voor wie kiest voor samenwerking.


Wij wensen u veel inspiratie en wijsheid toe met dit nieuwe Trendrapport Property!


Nico Dekker, CED


Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, vragen of ideeën?
Wij ontvangen uw feedback graag!