MEDISCH ADVIES

Innovatief proces en opleiding lossen uitdagingen op

Gedegen Medisch Advies als cruciaal onderdeel van een letselschadedossier. Steeds meer verzekeraars zien daar de meerwaarde van. CED ondersteunt dit door van Medisch Advies een strategische topprioriteit te maken. ‘CED wil de belangrijkste en grootste Medisch Advies-dienst voor de verzekeringssector worden’, zegt Ronald van Sechel, Manager Vitality bij CED. ‘Deze ambitie gaan we vormgeven met een innovatieve werkindeling en een eigen opleiding, waardoor het hele proces sneller en efficiënter wordt. Nog maar net bezig, trekt deze vernieuwde dienstverlening nu al de aandacht van (potentiële) klanten.’

Zowel verzekeraars met een eigen medische dienst die hun overflow willen uitbesteden als partijen zonder medische dienst kunnen een medisch advies aanvragen. Een letselschadebehandelaar vraagt dan advies voor het vaststellen van het causaal verband tussen letsel en ongeval. ‘Sinds vorig jaar zien we een sterke groei in de markt,’ aldus Van Sechel. ‘In de coronaperiode zetten veel verzekeraars hun buitendienstmedewerkers tijdelijk in op de binnendienst voor dossierbehandeling. Daardoor kwam er meer focus op de letseldossiers, wat leidde tot meer adviesvragen. Deze focus zal niet meer verdwijnen. In die periode hebben verzekeraars namelijk de meerwaarde van een gedegen medisch advies in een letselschadedossier herontdekt.’

Proces kan sneller en efficiënter

Het traditionele proces om tot een medisch advies te komen is in de praktijk vaak traag en ondoorzichtig. ‘Om aan de groeiende behoefte bij verzekeraars te kunnen beantwoorden, gaan we dit bij CED anders doen,’ vervolgt Van Sechel. ‘Tijd om de boel op te schudden.’ Als het proces wordt uitbesteed komt een medisch advies-aanvraag via een letselschadebehandelaar en een medisch secretariaat bij een Medisch Adviseur. Deze beoordeelt, schrijft een uitgebreid rapport en stuurt dit terug. ‘Wij ontdekten drie belangrijke punten die geoptimaliseerd kunnen worden’, stelt Van Sechel. ‘Veel aanvragen blijken vaak niet bij de juiste Medisch Adviseur terecht te komen. Terwijl correcte triage – de juiste aanvraag koppelen aan de juiste specialist – cruciaal is voor kwaliteit en doorlooptijd van de aanvraag. Vaak duurt het lang voordat zo’n misverstand is rechtgezet. Daarnaast lukt het een letselschadebehandelaar niet altijd om direct de juiste inhoudelijke medische vraag te formuleren, waardoor er lang heen en weer gecommuniceerd wordt. Of er passeren vragen over de letselschaderegeling, waar niet de Medisch Adviseur een antwoord op moet geven. In de praktijk blijkt bovendien dat veel letseldossiers helemaal niet zo’n uitgebreid onderzoek met bijhorende rapportage nodig hebben.’

Ronald van Sechel, Manager Vitality CED

Sleutelrol voor Medisch Coördinatoren en opleiding

Vooral op dit laatste punt wil CED een grote efficiency-winst behalen door de inzet van Medisch Coördinatoren. De Medisch Adviseurs handelen als gebruikelijk de complexe dossiers af, passend bij hun specialisme, schrijven hun rapport en voorzien dit van hun BIG-code en handtekening. De Medisch Coördinatoren (vaak paramedici) vormen een soort voorportaal. Zij pakken enerzijds de dossiers op die minder uitgebreid onderzoek behoeven en stellen daarvoor een medische samenvatting op. Anderzijds bereiden zij de complexe zaken voor en schrijven ze preadviezen voor de Medisch Adviseurs, zodat deze sneller tot de kern van de zaak kunnen komen. Zijn er onduidelijkheden in het dossier dan vraagt de Medisch Coördinator dit alvast na bij de behandelaar. ‘Het hele proces wordt zo sneller, efficiënter en ‘first time right’, zegt Van Sechel. ‘Met een kortere doorlooptijd en uiteindelijke lagere kosten per adviesaanvraag. De adviesvragen komen direct bij de juiste adviseur, veel meer zaken kunnen worden opgepakt in minder tijd en de Medisch Adviseurs kunnen zich volledig toeleggen op de dossiers die echt hun expertise behoeven.’ Deze innovatieve werkwijze lost ook het probleem van het tekort aan Medisch Adviseurs op, stelt Van Sechel. CED heeft daarvoor bovendien een aanvullende oplossing: een eigen verkorte opleiding voor Medisch Adviseurs. Van Sechel: ‘Er zijn namelijk best goede Medisch Adviseurs te vinden als je het vak afkadert en een opleiding biedt voor alleen datgene dat ze nog missen aan kennis. Dat is geen medische kennis, maar kennis van het proces. Als je bovendien laat zien dat het bij uitstek een vak is dat niet fulltime vervuld hoeft te worden, boor je een hele nieuwe pool aan van – jonge! – geschikte kandidaten.’

Efficiënt en professioneel resultaat

Door een beter vooroverleg met opdrachtgevers en behandelaars garandeert CED bovendien dat de Medisch Advies-dienst direct de juiste informatie heeft, die nodig is om het werk goed te doen. Van Sechel: ‘We werken continu aan kwaliteitsborging. We hebben al veel nieuwe contacten met Medisch Adviseurs, werven nieuwe kandidaten en kijken ook naar overnames. Met al deze stappen gaan we een efficiëntere én professionelere aanpak van Medisch Advies realiseren.’ Dat hierdoor in een behoefte wordt voorzien, blijkt uit de cijfers. Het aantal Medisch Advies-aanvragen van bestaande klanten heeft zich intussen verdubbeld en in het najaar staan enkele pilots op de agenda bij nieuwe, potentiële klanten.

Wilt u over deze ontwikkelingen een keer van gedachten wisselen? Of heeft u vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!