INTERVIEW

CEO François Goffinet over excellente dienstverlening

Nederlands CED groeit naar Europees leiderschap

De afgelopen jaren heeft CED enkele opvallende overnames gedaan. Als eerste in 2020 het Franse Eurexo, waarmee CED Group aanzienlijk groeide (+50%) in omvang en potentie. Daarna een speler op de Spaanse markt (CAP) en twee spelers op de Belgische markt (GEXA in het Mobility-segment en BODEX in het Property-segment). ‘We willen zeker nog verder groeien in Europa,’ zegt François Goffinet, CEO van CED. ‘Niet voor onszelf, maar voor een excellente dienstverlening aan onze klanten.’ Hij spreekt over de Europese ambities van het van oorsprong Rotterdamse bedrijf.

'Door onze diensten op Europees niveau te stroomlijnen kunnen we onze klanten in meerdere landen beter bedienen.'

‘De huidige profilering van CED stoelt op 2 grote pijlers, die bovendien nauw aan elkaar gekoppeld zijn en elkaar versterken,’ begint Goffinet. Dat is ons Europese profiel en dat zijn onze digitale innovaties. Met onze marktleiderspositie in 4 landen en onze Europese dekking zijn we uniek. Hierdoor kunnen we nieuwe ideeën snel laten circuleren, digitale innovaties efficiënt van het ene naar het andere land uitrollen. Door onze diensten op Europees niveau te stroomlijnen kunnen we onze klanten in meerdere landen beter bedienen. En door onze schaalgrootte, reikwijdte en slagkracht kunnen we nieuwe uitdagingen in de branche snel het hoofd bieden met goede (digitale) dienstverlening.’

Fijnmaziger netwerk

Goffinet is er daarom van overtuigd dat klanten voluit zullen profiteren van het Europese karakter van CED en van de innovatiemogelijkheden die daaruit voortvloeien. ‘Iedere keer als we in een land uitbreiden gaat dit gepaard met een verbreding en optimalisering van onze dienstverlening,’ stelt hij. ‘Een schaalvergroting, waardoor we met meer capaciteit onze klanten kunnen helpen, en een hogere densiteit. Hoe fijnmaziger ons netwerk, hoe dichter we bij onze klanten en hun verzekerden kunnen staan, en hoe beter de dienstverlening is die we kunnen bieden.’

Strategische uitbreiding

Met de recente overnames heeft CED nu een marktleiderspositie in 4 landen: in Frankrijk stapte het CED nieuw binnen en de posities in Nederland, België en Spanje zijn versterkt. Verdere expansie binnen of buiten deze landen sluit Goffinet niet uit. ‘We willen zeker verder groeien,’ stelt hij. ‘Organisch door groei van de orderportefeuilles en het aantal klanten. En niet-organisch, door overname van eventuele andere marktspelers. Maar we blijven kritisch bij iedere volgende stap en zoeken de juiste gelegenheden. Zo’n volgende stap is namelijk alleen zinvol als we gelijk een goede uitgangspositie hebben, en als het complementair is aan wat we al doen, zodat onze klanten daar direct profijt van hebben.’

Als meest duurzame partner in de branche dragen we bij aan de groene ambities van onze klanten.

Dienstverlening op hoofdlijnen

Kijkend naar de dienstverlening van CED op Europees niveau ziet Goffinet 3 hoofdlijnen. ‘Allereerst onze kern-business, de schade-expertise. Die zullen we uitbreiden met nieuwe diensten en digitale innovaties, zoals Instant Expertise. Ook de afhandeling van grote of complexe schades willen we meer vanuit Europees perspectief aanbieden, zodat klanten hiervoor in alle Europese landen van ons netwerk aan premium experts gebruik kunnen maken. De tweede categorie is (cross border) claims handling. De mooie positie die we als CED Cross Border Claims hebben, willen we verder uitbouwen met sterke National Claims-posities. En ook zullen we onze Assistance Services verder ontwikkelen. Dit zijn projecten waarbij we in geval van calamiteit, ramp, crisis of (medische) nood, met de competenties van onze alarmcentrale, direct kunnen opschalen en hulp verlenen. Zoals we afgelopen jaren deden met het bron- en contactonderzoek tijdens de coronapandemie.

Innovatie en duurzaamheid

Twee randvoorwaarden noemt Goffinet ten slotte voor de verdere groei van CED: technische innovatie en duurzaamheid. ‘Wij geloven heilig in de gouden combinatie van menselijke empathie en technische innovatie. Daarom investeren we jaarlijks 5% van onze omzet in innovatie. Zo kunnen we niet alleen onze dienstverlening efficiënter en beter maken, maar ook gedupeerden anno 2022 een excellente klantbeleving geven. Op het gebied van duurzaamheid zetten we eveneens grote stappen. Om als meest duurzame partner in de branche bij te dragen aan de groene ambities van onze klanten. Want het groeiende CED wil op alle fronten een bijdrage leveren aan de succesvolle toekomst van onze klanten,’ besluit Goffinet.

'Wij geloven heilig in de gouden combinatie van menselijke empathie en technische innovatie.'

Wilt u over deze ontwikkelingen een keer van gedachten wisselen? Of heeft u vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!