EDITORIAL

‘Here to stay’

Hoewel het aantal coronabesmettingen nog grillige oplevingen kent, komen we langzamerhand op een punt dat het stof neerdaalt. We kunnen terugkijken op een zware coronaperiode en vooral vooruitkijken naar een nieuwe toekomst. ‘Never waste a good crisis’, is een bekend gezegde. Daarom neem ik u graag mee in hoe SOS International deze crisis heeft gebruikt om ons businessmodel verder te versterken. Hierdoor is onze dienstverlening aan u stabieler en zijn de mogelijkheden breder geworden. Zonder ons DNA als hulpverlener te verloochenen.

‘De coronacrisis heeft ons geleerd dat we als traditionele alarmcentrale kwetsbaar zijn, omdat we voor 100% afhankelijk zijn van de reisbewegingen van Nederlanders. Staat Nederland stil, dan ligt ons werk stil. Aan de andere kant hebben we geleerd dat onze kennis en kunde op vele manieren inzetbaar zijn.’

Uiteenlopende informatielijnen

‘Namens de GGD-en van Nederland hebben we afgelopen 1,5 jaar de regie en coördinatie mogen voeren op de landelijke schil van zo’n 10.000 medewerkers die het bron- en contactonderzoek uitvoeren. Dit heeft behoorlijk wat spinoff opgeleverd. Uiteenlopende bedrijven en organisaties wisten ons vervolgens ook te vinden vanwege onze kennis en ondersteuning: informatielijnen voor Stichting Open NL om het sociale leven weer op gang te brengen en voor VNO/NCW om met werkgevers-teststraten het bedrijfsleven weer op gang te brengen, de Rode Kruis Vervoerslijn, de Medische Informatielijn Vaccineren en een informatielijn voor het ministerie van Buitenlandse Zaken rond het Europese Digitale Corona Certificaat voor reizigers en vakantiegangers.

Stabieler en sterker

Op dit moment kunnen we stellen dat SOS International sterker is dan ooit. In de kern, in ons hart en in ons DNA blijven we een alarmcentrale voor (medische) noodhulpverlening. Met sterke competenties als empathie, doortastendheid, gespreksvoering (ook of met name bij moeilijke gesprekken), met flexibele inzet en met het vermogen heel snel op te schalen in het geval van een calamiteit. Met additionele diensten, die eveneens een beroep doen op deze competenties, hebben we onze organisatie in alle opzichten stabieler en sterker weten te maken. Dat is niet alleen goed nieuws voor SOS International, maar vooral ook voor u, als opdrachtgever.

Continu verbeteren

Deze transitieperiode hebben we bovendien gebruikt om binnenshuis de organisatie in lijn te brengen met onze ambitie voor een bredere toekomst van SOS International als modern contactcenter/alarmcentrale. Door onze verhuizing naar Capelle kunnen de synergiën met CED nog beter worden benut. We hebben onze directie verbreed en aangevuld met meer competenties. We hebben geïnvesteerd in mensen, in opleidingen en trainingen, in processen en systemen; en we hebben een programma en een cultuur van ‘continu verbeteren’ geïmplementeerd.

Van harte welkom!

Kortom: SOS International ‘is here to stay’. In dit magazine leest u over beide aspecten van onze alarmcentrale – de traditionele en de ‘2.0’. Mocht u meer willen weten of willen sparren over de uitgebreidere mogelijkheden? U bent van harte welkom voor een goed gesprek! Succes en goede zaken toegewenst in deze bijzondere tijden. Marco Vianen, Managing Director SOS International

Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, vragen of ideeën? Wij ontvangen uw feedback graag!