Kosten en declaraties

We hopen dat u tot zover naar tevredenheid geholpen bent door SOS International. Maar dan volgt nu natuurlijk nog de financiële afhandeling van de gemaakte (medische) kosten. Daarvoor moet u niet bij SOS International zijn. We leggen hieronder graag even kort uit waar u wél terecht kunt.

Vragen over vergoedingen en polisvoorwaarden?

Voor vragen over vergoedingen of polisvoorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw verzekeraar. Zij kunnen u verder helpen.

Vragen over gemaakte kosten in het buitenland?

Heeft u eventuele extra kosten in het buitenland zelf al betaald? Dan kunt u deze rechtstreeks indienen bij uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. Ook met vragen kunt u bij hen terecht. Er kunnen twee partijen zijn die dekking bieden voor deze kosten: de zorgverzekeraar en/of de reisverzekeraar. U heeft dus misschien meerdere verzekeringen die (dezelfde) dekking geven. In het Convenant Samenloop Reis- en zorgverzekeringen hebben zorg- en reisverzekeraars afspraken gemaakt over hoe zij deze afhandeling onderling regelen; zij zorgen dus zelf dat de vergoeding en de afhandeling van uw (medische) kosten goed verloopt.

Wie vergoedt de kosten?

Wie medische kosten maakt in het buitenland kan twee partijen aanspreken. De eerste is uw zorgverzekeraar: via de basisverzekering en aanvullende verzekering met buitenland dekking. De tweede is uw reisverzekeraar, mits u een reisverzekering heeft met dekking voor geneeskundige kosten. Alle niet-medische kosten kunt indienen bij uw reisverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben op hun websites een online-declaratiemogelijkheid.